Cao Bằng: Xét xử đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới

Vietnam+  • 3 tháng

Tòa án nhân dân huyện Hạ Lang đã Tuyên án bị cáo Trần Thị Huyền, đội tượng xuất nhập cảnh trái phép nhiều lần, mức án phạt chính là phạt tiền, mức phạt là 5 triệu đồng.

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/cao-bang-xet-xu-doi-tuong-nhap-canh-trai-phep-qua-bien-gioi/718631.vnp


like
comment
share