Cảnh sát hình sự tặng quà cho người nghèo huyện Bình Chánh

Phụ nữ TP.HCM  • 16/09/2021
Cảnh sát hình sự tặng quà cho người nghèo huyện Bình Chánh

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM bê từng bao gạo, bó rau... tới tận hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19.

Xem bài gốc: https://www.phunuonline.com.vn/canh-sat-hinh-su-tang-qua-cho-nguoi-ngheo-huyen-binh-chanh-a1446112.html


like
comment
share

Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 16/09/2021