Cảnh báo mưa lớn do áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8

Thanh Niên  • 14/10/2021
Cảnh báo mưa lớn do áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8

Lúc 15 giờ ngày 14.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Nam Định khoảng 68 km, cách Thanh Hóa khoảng 71 km, cách Nghệ An khoảng 125 km, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở Trung bộ.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/canh-bao-mua-lon-do-ap-thap-nhiet-doi-suy-yeu-tu-bao-so-8-post1390992.html


like
comment
share

Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 15/10/2021