Canada có thể dẫn đầu một liên minh để buộc Facebook phải thay đổi

Vietnam+  • 15/01/2022
Canada có thể dẫn đầu một liên minh để buộc Facebook phải thay đổi

Nhà khoa học dữ liệu Haugen cáo buộc Facebook đặt lợi nhuận lên trên hạnh phúc của người dùng - từ việc không bảo vệ trẻ em và sức khỏe tâm thần của trẻ đến việc "thổi bùng" thông tin sai lệch.

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/canada-co-the-dan-dau-mot-lien-minh-de-buoc-facebook-phai-thay-doi/768508.vnp


like
comment
share