Cạn ý tưởng, Apple sao chép lại thiết kế từ Xiaomi

Techz  • 15/10/2021
Cạn ý tưởng, Apple sao chép lại thiết kế từ Xiaomi

Cư dân mạng mới đây đã phát ra vấn đề từ tấm poster sự kiện mới của Apple dường như đã có sự vay mượn ý tưởng của Xiaomi.

Xem bài gốc: https://www.techz.vn/189-1021-1-can-y-tuong-apple-sao-chep-lai-thiet-ke-tu-xiaomi-ylt542964.html


like
comment
share