Cần sự chung sức của các bên trong việc tháo gỡ khó khăn, phục hồi thị trường BĐS

Reatimes  • 26/11/2021
Cần sự chung sức của các bên trong việc tháo gỡ khó khăn, phục hồi thị trường BĐS

Diễn biến thị trường BĐS năm 2021; các khó khăn, tồn tại và nhiều giải pháp tháo gỡ đã được Thứ trưởng Bộ Xây dựng chỉ rõ tại Hội thảo "Một số kiến nghị và giải pháp tháo gỡ khó khăn để phục hồi thị trường BĐS...".

Xem bài gốc: https://reatimes.vn/giai-phap-thao-go-kho-khan-thi-truong-bat-dong-san-20201224000008376.html


like
comment
share