Càn Long hỏi: "Trẫm hết tiền thì phải làm sao?", Hòa Thân đáp 1 câu gây giật mình, báo trước kết cục thê thảm của Thanh triều

Tổ Quốc  • 1 tháng trước
Càn Long hỏi: "Trẫm hết tiền thì phải làm sao?", Hòa Thân đáp 1 câu gây giật mình, báo trước kết cục thê thảm của Thanh triều

Đã có học giả nhận định rằng, Càn Long chính là tội đồ lớn nhất của nhà Thanh, vì Càn Long mà Thanh triều sụp đổ.

Xem bài gốc: http://ttvn.toquoc.vn/can-long-hoi-tram-het-tien-thi-phai-lam-sao-hoa-than-dap-1-cau-gay-giat-minh-bao-truoc-ket-cuc-the-tham-cua-thanh-trieu-8202110611839433.htm


like
comment
share

Đại Đoàn Kết Đại Đoàn Kết • 1 tháng