Cải thiện phúc lợi cho đoàn viên

Người Lao Động  • 18/10/2021
Cải thiện phúc lợi cho đoàn viên

Siêu thị "Phúc lợi đoàn viên - Union Mart" cung cấp thực phẩm chất lượng với giá ưu đãi cho đoàn viên - lao động

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/cong-doan/cai-thien-phuc-loi-cho-doan-vien-20211017184958766.htm


like
comment
share