Các tỉnh miền Tây khôi phục sản xuất, khơi dòng lưu thông hàng hóa

Công an nhân dân  • 25/09/2021
Các tỉnh miền Tây khôi phục sản xuất, khơi dòng lưu thông hàng hóa

Hơn hai tháng giãn cách theo Chỉ thị 16, các tỉnh, thành Tây Nam Bộ cơ bản đã kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19. Đến ngày 24/9, các tỉnh, thành trong khu vực đã nới lỏng giãn cách chỉ còn số ít địa phương cấp huyện và xã/phường/thị trấn ở "vùng đỏ" tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16. Các tỉnh, thành đã xây dựng kế hoạch và lộ trình, khôi phục sản xuất, khơi dòng lưu thông hàng hóa.

Xem bài gốc: https://cand.com.vn/Thi-truong/cac-tinh-mien-tay-khoi-phuc-san-xuat-khoi-dong-luu-thong-hang-hoa-i629324/


like
comment
share

Diễn đàn doanh nghiệp Diễn đàn doanh nghiệp • 25/09/2021