Các tác giả gốc Phi thống lĩnh các giải thưởng văn học trong năm 2021

Vietnam+  • 26/11/2021
Các tác giả gốc Phi thống lĩnh các giải thưởng văn học trong năm 2021

Thay vì các chủ đề thường tập trung vào bạo lực, chiến tranh hay tuyển mộ lính trẻ em như trước đây, ngòi bút của các nhà văn xuất thân từ Lục địa Đen ngày nay đã đa dạng và bay bổng hơn rất nhiều.

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/cac-tac-gia-goc-phi-thong-linh-cac-giai-thuong-van-hoc-trong-nam-2021/756141.vnp


like
comment
share