Các địa phương phía Nam nỗ lực chăm lo đời sống người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh

Quân đội nhân dân  • 24/09/2021
Các địa phương phía Nam nỗ lực chăm lo đời sống người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh

Ngày 24-9, tại TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người dân hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, động viên người dân cùng nỗ lực chung tay phòng, chống dịch.

Xem bài gốc: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cac-dia-phuong-phia-nam-no-luc-cham-lo-doi-song-nguoi-dan-bi-anh-huong-dich-benh-672191


like
comment
share