Các chuyên gia công nghệ Việt nói gì về iPhone 13?

Tiin  • 2 ngày
Các chuyên gia công nghệ Việt nói gì về iPhone 13?

Do không thay đổi nhiều về thiết kế, nâng cấp chưa đáng kể, một số chuyên gia công nghệ Việt không bày tỏ sự háo hức với iPhone 13.

Xem bài gốc: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/cac-chuyen-gia-cong-nghe-viet-noi-gi-ve-iphone-13.html


like
comment
share