Cả nước có 23 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp

Vietnam+  • 26/10/2021
Cả nước có 23 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp

Cả nước có 23 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp; 15 tỉnh, thành phố kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến và học qua truyền hình; 25 tỉnh, thành phố dạy trực tuyến và qua truyền hình.

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/ca-nuoc-co-23-tinh-thanh-pho-cho-hoc-sinh-di-hoc-truc-tiep/749025.vnp


like
comment
share