Bộ Y tế: Ưu tiên tiêm vaccine cho trẻ nghỉ học do giãn cách dài ngày

Vietnam+  • 26/10/2021
Bộ Y tế: Ưu tiên tiêm vaccine cho trẻ nghỉ học do giãn cách dài ngày

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết việc tiêm vaccine cho trẻ dự kiến tiến hành từ đầu tháng 11/2021. Trẻ 16-17 tuổi sẽ được tiêm trước sau đó hạ dần độ tuổi tiêm của trẻ.

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/bo-y-te-uu-tien-tiem-vaccine-cho-tre-nghi-hoc-do-gian-cach-dai-ngay/749054.vnp


like
comment
share