Bộ Y tế đưa 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch

Thanh Niên  • 14/10/2021
Bộ Y tế đưa 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch

Ngày 13.10, Bộ Y tế có Quyết định số 4800 ban hành “Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021”.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/bo-y-te-dua-3-tieu-chi-danh-gia-cap-do-dich-post1390785.html


like
comment
share

Giáo dục & Thời đại Giáo dục & Thời đại • 14/10/2021