Bộ Y tế: Chú trọng giám sát Covid-19 người về từ TP.HCM và 3 tỉnh phía nam

Thanh Niên  • 15/10/2021
Bộ Y tế: Chú trọng giám sát Covid-19 người về từ TP.HCM và 3 tỉnh phía nam

Hôm nay, 15.10, Bộ Y tế có Công văn số 8718/BYT-DP (Công văn 8718) gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường giám sát người về từ các khu vực có dịch Covid-19.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/bo-y-te-chu-trong-giam-sat-covid-19-nguoi-ve-tu-tp-hcm-va-3-tinh-phia-nam-post1391434.html


like
comment
share

VnExpress VnExpress • 16/10/2021