Bộ VHTTDL hướng dẫn hoạt động du lịch giai đoạn bình thường mới

Vietnam+  • 21/10/2021
Bộ VHTTDL hướng dẫn hoạt động du lịch giai đoạn bình thường mới

Theo hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, khi có triệu chứng ho, sốt, đau họng... hoặc cần điều tra dịch tễ đến từ vùng cấp độ 3 hoặc 4, khách du lịch mới phải xét nghiệm COVID.

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/bo-vhttdl-huong-dan-hoat-dong-du-lich-giai-doan-binh-thuong-moi/748013.vnp


like
comment
share

Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 21/10/2021