Bộ TT&TT: Đảm bảo an toàn thông tin cho nền tảng số phải là ưu tiên hàng đầu

VietNamNet  • 23/06/2022
Bộ TT&TT: Đảm bảo an toàn thông tin cho nền tảng số phải là ưu tiên hàng đầu

Tại sự kiện Security Summit 2022, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các nền tảng số phải được coi là trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ gắn liền, không thể tách rời với quá trình chuyển đổi số.

Xem bài gốc: https://vietnamnet.vn/dam-bao-an-toan-cho-nen-tang-so-phai-la-uu-tien-hang-dau-2032700.html


like
comment
share