Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Muốn an toàn thì phải làm cho chuyển đổi số quốc gia an toàn"

VTV  • 26/11/2021
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Muốn an toàn thì phải làm cho chuyển đổi số quốc gia an toàn"
Gian hàng trực tuyến trong khuôn khổ Hội thảo - Triển lãm Quốc tế ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021 từ ngày 25/11/2021 tại Hà Nội

Bộ trưởng Bộ TT - TT nhấn mạnh thông điệp An toàn thông tin trong chuyển đổi số tại Hội thảo và Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2021 diễn ra sáng 25/11.

Xem bài gốc: https://vtv.vn/cong-nghe/bo-truong-nguyen-manh-hung-muon-an-toan-thi-phai-lam-cho-chuyen-doi-so-quoc-gia-an-toan-2021112611291332.htm


like
comment
share