Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: An toàn thông tin mạng là điều kiện tiền đề để chuyển đổi số thành công

VnEconomy  • 25/11/2021
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: An toàn thông tin mạng là điều kiện tiền đề để chuyển đổi số thành công
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo và Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2021

Trong 3-5 năm tới đây sẽ là giai đoạn quyết định thành bại của quá trình chuyển đổi số quốc gia. An toàn thông tin mạng là điều kiện tiền đề để chuyển đổi số thành công...

Xem bài gốc: https://vneconomy.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-an-toan-thong-tin-mang-la-dieu-kien-tien-de-de-chuyen-doi-so-thanh-cong.htm


like
comment
share