Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Đánh thức tiềm năng của các kết quả nghiên cứu

Dân Trí  • 25/11/2021
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Đánh thức tiềm năng của các kết quả nghiên cứu

Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho rằng việc phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, cần được đẩy mạnh.

Xem bài gốc: https://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bo-truong-huynh-thanh-dat-danh-thuc-tiem-nang-cua-cac-ket-qua-nghien-cuu-20211125135633080.htm


like
comment
share