Bố trí người lao động làm sai địa điểm trong hợp đồng lao động có bị phạt?

Lao Động  • 1 tháng trước
Bố trí người lao động làm sai địa điểm trong hợp đồng lao động có bị phạt?

Trong hợp đồng lao động công ty ghi địa điểm làm việc tại TPHCM, nhưng sau khi làm 1 tuần, công ty điều chuyển chúng tôi về chi nhánh ở tỉnh Bình Dương mà không báo trước cũng không nêu lý do. Công ty làm vậy có đúng không?

Xem bài gốc: https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/bo-tri-nguoi-lao-dong-lam-sai-dia-diem-trong-hop-dong-lao-dong-co-bi-phat-917312.ldo


like
comment
share