Bộ Tài chính muốn "nhẹ tay "đánh giá xếp loại doanh nghiệp

VnEconomy  • 24/09/2021
Bộ Tài chính muốn "nhẹ tay "đánh giá xếp loại doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước vi phạm thủ tục thuế không được đánh giá xếp loại.

Một số tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và người quản lý được sửa đổi theo hướng "nương tay" hơn. Riêng đối với các hành vi vi phạm thủ tục thuế sẽ không được xem xét để đánh giá xếp loại doanh nghiệp...

Xem bài gốc: https://vneconomy.vn/bo-tai-chinh-muon-nhe-tay-danh-gia-xep-loai-doanh-nghiep.htm


like
comment
share