Bổ sung thêm đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP

Đảng Cộng Sản  • 15/10/2021
Bổ sung thêm đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19. Theo đó, so với Nghị quyết 68, Nghị quyết 126 của Chính phủ sẽ nới rộng điều kiện và bổ sung thêm đối tượng được hưởng chính sách này.

Xem bài gốc: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/bo-sung-them-doi-tuong-huong-chinh-sach-ho-tro-theo-nghi-quyet-68-nq-cp-594084.html


like
comment
share

Người Lao Động Người Lao Động • 16/10/2021