Bộ Ngoại giao thông tin về hướng dẫn cho người nhập cảnh đã tiêm vaccine Covid-19

Thế Giới & Việt Nam  • 05/08/2021
Bộ Ngoại giao thông tin về hướng dẫn cho người nhập cảnh đã tiêm vaccine Covid-19

Hướng dẫn này không áp dụng cho các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly khác theo quy định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 và Bộ Y tế.

Xem bài gốc: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-thong-tin-ve-huong-dan-cho-nguoi-nhap-canh-da-tiem-vaccine-covid-19-154001.html


like
comment
share