Bộ GTVT đưa ra quy định mới với hành khách đi máy bay và tàu hỏa từ hôm nay

PLO  • 21/10/2021
Bộ GTVT đưa ra quy định mới với hành khách đi máy bay và tàu hỏa từ hôm nay

Theo quy định của Bộ GTVT, hành khách đi máy bay và tàu hỏa thời gian tới không phải đáp ứng các điều kiện tiêm vaccine như giai đoạn thí điểm.

Xem bài gốc: https://plo.vn/do-thi/bo-gtvt-dua-ra-quy-dinh-moi-voi-hanh-khach-di-may-bay-va-tau-hoa-tu-hom-nay-1022990.html


like
comment
share