Bộ Giao thông duyệt Dự án tuyến tránh Tp. Cao Bằng trị giá 221 tỷ đồng

Đầu tư online  • 25/09/2021
Bộ Giao thông duyệt Dự án tuyến tránh Tp. Cao Bằng trị giá 221 tỷ đồng

Dự án tuyến tránh Tp. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng dài 7,5 km, quy mô cấp III miền núi sẽ do Sở Giao thông vận tải Cao Bằng làm chủ đầu tư.

Xem bài gốc: https://baodautu.vn/bo-giao-thong-duyet-du-an-tuyen-tranh-tp-cao-bang-tri-gia-221-ty-dong-d152284.html


like
comment
share