Bộ giải pháp linh hoạt để cứu doanh nghiệp

The LEADER  • 03/08/2021
Bộ giải pháp linh hoạt để cứu doanh nghiệp

Bên cạnh chính sách tổng thể, lâu dài, các doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ và 1 cung đường, 2 điểm đến” hoặc tạm dừng hoạt động đều đề xuất cơ quan quản lý có chính sách linh hoạt theo diễn biến của tiến trình tiêm vaccine, kiểm soát dịch bệnh để tạo điều kiện cho sản xuất, quay lại sản xuất.

Xem bài gốc: https://theleader.vn/bo-giai-phap-linh-hoat-de-cuu-doanh-nghiep-1627966751853.htm


like
comment
share