Bộ Công Thương: Sức cầu bên ngoài về hàng hóa Việt tăng cao những tháng tới

Người Đồng Hành  • 04/08/2021
Bộ Công Thương: Sức cầu bên ngoài về hàng hóa Việt tăng cao những tháng tới

Đà tăng trưởng xuất khẩu những mặt hàng, nhóm hàng trong 7 tháng có thể bị chậm lại trong những tháng cuối năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với biển chủng Delta. Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu trong 5 tháng cuối năm đan xen lẫn nhau. Một trong những ưu tiên trọng tâm của ngành Công Thương trong những tháng cuối năm là thúc đẩy xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu.

Xem bài gốc: https://ndh.vn/thoi-su/bo-cong-thuong-suc-cau-ben-ngoai-ve-hang-hoa-viet-tang-cao-nhung-thang-toi-1296732.html


like
comment
share