Bộ Công an nêu bất cập khi công dân có quá nhiều loại giấy tờ tùy thân

Dân Trí  • 1 ngày
Bộ Công an nêu bất cập khi công dân có quá nhiều loại giấy tờ tùy thân

"Việc có quá nhiều loại giấy tờ khác nhau gây ra khó khăn nhất định cho công dân trong lưu trữ, sử dụng, nhất là trong thực hiện các thủ tục hành chính".

Xem bài gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-cong-an-neu-bat-cap-khi-cong-dan-co-qua-nhieu-loai-giay-to-tuy-than-20220623180646688.htm


like
comment
share