Bình Dương đã qua giai đoạn khó khăn nhất về phòng, chống COVID-19

Tiin  • 5 ngày
Bình Dương đã qua giai đoạn khó khăn nhất về phòng, chống COVID-19

Bình Dương đã có 8/9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh công bố 'vùng xanh' và thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội tại các 'vùng xanh,' các 'vùng đỏ,' 'điểm đỏ' tiếp tục được khóa chặt.

Xem bài gốc: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/binh-duong-da-qua-giai-doan-kho-khan-nhat-ve-phong-chong-covid19.html


like
comment
share

Quân đội nhân dân Quân đội nhân dân • 4 ngày