Biến iPad thành màn hình phụ cho Windows

ictnews  • 14/10/2021
Biến iPad thành màn hình phụ cho Windows

Sản phẩm gọi vốn cộng đồng Luna Display vừa có bản cập nhật đem đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng iPad và Windows.

Xem bài gốc: https://ictnews.vietnamnet.vn/san-pham-so/bien-ipad-thanh-man-hinh-phu-cho-windows-395056.html


like
comment
share