Biến căng: Châu Đông Vũ tranh cãi nảy lửa với Thang Duy để giành làm 'vedette' thảm đỏ, Dương Mịch mặt 'bí xị' vì chịu trận?

Tiin  • 14/10/2021
Biến căng: Châu Đông Vũ tranh cãi nảy lửa với Thang Duy để giành làm 'vedette' thảm đỏ, Dương Mịch mặt 'bí xị' vì chịu trận?

Việc Thang Duy và Châu Đông Vũ tranh cãi về vị trí 'vedette' được cho là nguyên nhân khiến thảm đỏ 'trống' hẳn 10 phút hơn. Sau đó, thứ tự đi thảm đỏ của Dương Mịch và Tống Thiến bị thay đổi để lấp chỗ 'trống' này.

Xem bài gốc: https://tiin.vn/chuyen-muc/dep/drama-tham-do-cbiz-toi-1310-chau-dong-vu-cu-cai-voi-thang-duy-de-gianh-lam-vedette-duong-mich-mat-bi-xi-vi-chiu-tran.html


like
comment
share