Bí thư Quảng Nam đề nghị cơ quan điều tra cung cấp danh sách cán bộ mua bằng giả

Giáo Dục VN  • 9 ngày
Bí thư Quảng Nam đề nghị cơ quan điều tra cung cấp danh sách cán bộ mua bằng giả

Quảng Nam đề nghị cơ quan công an rà soát, cung cấp danh sách những cán bộ mua bằng giả để xử lý nghiêm nếu có.

Xem bài gốc: https://m.giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bi-thu-quang-nam-de-nghi-co-quan-dieu-tra-cung-cap-danh-sach-can-bo-mua-bang-gia-post221024.gd


like
comment
share