Bị bà Phương Hằng dọa kiện vì "ép cung" Hồ Văn Cường, Trang Trần lên tiếng thách thức cho 10 ngày gửi đơn

Kênh 14  • 3 ngày
Bị bà Phương Hằng dọa kiện vì "ép cung" Hồ Văn Cường, Trang Trần lên tiếng thách thức cho 10 ngày gửi đơn

Bên cạnh đó, Trang Trần còn mắng bà Phương Hằng trong livestream của mình.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/bi-ba-phuong-hang-doa-kien-vi-ep-cung-ho-van-cuong-trang-tran-len-tieng-thach-thuc-cho-10-ngay-gui-don-20211014173037819.chn


like
comment
share