Bệnh lao - bệnh truyền nhiễm cần quan tâm song hành với COVID-19

Vietnam+  • 25/09/2021
Bệnh lao - bệnh truyền nhiễm cần quan tâm song hành với COVID-19

Với bệnh nhân COVID-19 cũng như bệnh nhân lao, chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng là một trong những giải pháp quan trọng giúp nâng cao thể trạng, tăng cường miễn dịch và hạn chế biến chứng.

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/benh-lao-benh-truyen-nhiem-can-quan-tam-song-hanh-voi-covid19/742995.vnp


like
comment
share

Đại Đoàn Kết Đại Đoàn Kết • 26/09/2021