Bến Tre tăng xuất khẩu sản phẩm có lợi thế

Bnews  • 04/08/2021
Bến Tre tăng xuất khẩu sản phẩm có lợi thế

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế về điều kiện sản xuất, khí hậu, thổ nhưỡng...

Xem bài gốc: https://bnews.vn/ben-tre-tang-xuat-khau-san-pham-co-loi-the/205805.html


like
comment
share