Bến Tre hỗ trợ khôi phục kinh tế sau 2 tháng giãn cách

Bnews  • 26/09/2021
Bến Tre hỗ trợ khôi phục kinh tế sau 2 tháng giãn cách

Bến Tre đang khẩn trương thực hiện các giải pháp, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và người dân từng bước khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Xem bài gốc: https://bnews.vn/ben-tre-ho-tro-khoi-phuc-kinh-te-sau-2-thang-gian-cach/214263.html


like
comment
share

Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 27/09/2021