Bất động sản khan hàng, cần điều chỉnh luật gấp

PLO  • 26/11/2021
Bất động sản khan hàng, cần điều chỉnh luật gấp

Thị trường thiếu nguồn cung trong khi giá nhà, đất ngày một leo thang là bất lợi lớn đối với người mua nhà.

Xem bài gốc: https://plo.vn/bat-dong-san/bat-dong-san-khan-hang-can-dieu-chinh-luat-gap-1030082.html


like
comment
share