Bắt đầu tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 Covivac cho tình nguyện viên

Vietnam+  • 9 ngày
Bắt đầu tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 Covivac cho tình nguyện viên

Giai đoạn 2 của thử nghiệm lâm sàng triển khai tại huyện Vũ Thư, Thái Bình với số lượng 375 tình nguyện viên, tiêm 2 nhóm liều 3mcg và 6 mcg và và vaccine AstraZeneca (thay vì giả dược như lần 1).

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/bat-dau-tiem-mui-2-vaccine-covid19-covivac-cho-tinh-nguyen-vien/740985.vnp


like
comment
share