Báo Trung Quốc khen công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam

Dân Trí  • 9 ngày
Báo Trung Quốc khen công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, nhờ xây dựng tốt công tác đào tạo nguồn lực trẻ, bóng đá Việt Nam đã tiến bộ và gần… sánh ngang với đội tuyển Trung Quốc.

Xem bài gốc: https://dantri.com.vn/the-thao/bao-trung-quoc-khen-cong-tac-dao-tao-tre-cua-bong-da-viet-nam-20210915120426357.htm


like
comment
share