Bão số 8 vào vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh cấp 8 - 10

Doanh Nhân & Pháp Luật  • 14/10/2021
Bão số 8 vào vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh cấp 8 - 10

Sau khi đổ bộ với sức gió mạnh cấp 8 - 10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực trung Lào.

Xem bài gốc: https://doanhnhan.vn/bao-so-8-vao-vinh-bac-bo-suc-gio-manh-cap-8--10-43725.html


like
comment
share