Bão số 8 vào Vịnh Bắc Bộ, hướng thẳng tới Thanh Hóa đến Quảng Bình

VietNamNet  • 14/10/2021
Bão số 8 vào Vịnh Bắc Bộ, hướng thẳng tới Thanh Hóa đến Quảng Bình

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 8 mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Xem bài gốc: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bao-so-8-vao-vinh-bac-bo-huong-thang-toi-thanh-hoa-den-quang-binh-782793.html


like
comment
share

Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 15/10/2021