Bão số 8 tiến vào đất liền gây mưa lớn cho Thanh Hoá - Quảng Bình

Ngày Nay  • 14/10/2021
Bão số 8 tiến vào đất liền gây mưa lớn cho Thanh Hoá - Quảng Bình
Dự báo đường đi của bão số 8 trong những giờ tới. Ảnh: VNDMS.

Lúc 04 giờ ngày 14-10, bão số 8 cách bờ biển Thanh Hóa khoảng 245km, cách bờ biển Nghệ An khoảng 245km, cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 230km.

Xem bài gốc: https://ngaynay.vn/bao-so-8-tien-vao-dat-lien-gay-mua-lon-cho-thanh-hoa-quang-binh-post113735.html


like
comment
share

Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 15/10/2021