Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, chỉ còn cách bờ biển Hà Tĩnh 190km

PLO  • 14/10/2021
Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, chỉ còn cách bờ biển Hà Tĩnh 190km

Bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm còn cấp 7, giật cấp 9.

Xem bài gốc: https://plo.vn/thoi-su/bao-so-8-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-chi-con-cach-bo-bien-ha-tinh-190km-1021651.html


like
comment
share