Bão số 8 gây mưa lớn, cảnh báo nước biển dâng

Thanh Niên  • 14/10/2021
Bão số 8 gây mưa lớn, cảnh báo nước biển dâng

Bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trong sáng nay (14.10) và khu vực ven biển Thái Bình đến Hà Tĩnh cần đề phòng nước dâng do bão.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/bao-so-8-gay-mua-lon-canh-bao-nuoc-bien-dang-post1390768.html


like
comment
share

Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 15/10/2021