Bão số 8 đi vào Vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình gió giật cấp 9

Quân đội nhân dân  • 14/10/2021
Bão số 8 đi vào Vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình gió giật cấp 9

Đêm 13-10, bão số 8 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ suy yếu. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 trong ngày 14-10...

Xem bài gốc: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bao-so-8-di-vao-vinh-bac-bo-vung-ven-bien-tu-quang-ninh-den-quang-binh-gio-giat-cap-9-674136


like
comment
share

Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 15/10/2021