Bão số 8 đang hướng vào Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Dân Trí  • 14/10/2021
Bão số 8 đang hướng vào Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Đêm qua (13/10), bão số 8 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ suy yếu, chỉ còn ở cấp 9, giật cấp 11. Dự báo, các giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh, hướng vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Xem bài gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/bao-so-8-dang-huong-vao-thanh-hoa-ha-tinh-20211014070405884.htm


like
comment
share

Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 15/10/2021