Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM

Việt Nam Mới  • 05/08/2021
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất xã An Nhơn Tây được thể hiện trong bản đồ quy hoạch chung huyện Củ Chi, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Xem bài gốc: https://vietnammoi.vn/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-an-nhon-tay-huyen-cu-chi-tp-hcm-2021080519024509.htm


like
comment
share