Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Việt Nam Mới  • 05/08/2021
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Hiệp Phước được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch.

Xem bài gốc: https://vietnammoi.vn/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-thi-tran-hiep-phuoc-nhon-trach-dong-nai-20210805171959393.htm


like
comment
share